Kariera

Rekrutacja

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest POLIGRAFIA-PROMOCJA-REKLAMA STUDIO K2 KRZYSZTOF RAUHUT z siedzibą przy ul. Wawelskiej 118, 64-920 Piła, e-mail: sekretariat@studiok2.pl.

2. Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ( 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda ( 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę ( 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie ( 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

–         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

–         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

–         ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

–         usunięcia danych osobowych;

–         wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

6. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Skontaktuj się

Telefon

67 356 89 20
668 49 91 07

Odwiedź nas

Adres

ul. Wawelska 118
64-920 Piła

Godziny otwarcia

pon-pt
08:00 – 16:00 

Formularz kontaktowy

15 + 14 =