Eco Friendly

Eco Friendly 2017-05-23T11:29:42+00:00

Certyfikaty

Wytworzone na bazie wody atramenty HP Latex są w pełni ekologiczne i nie ustępują tym stosowanym w technologii solwentowej. Uzyskane wydruki są wysokiej jakości i dodatkowo odporne są na zarysowania oraz warunki atmosferyczne – w tym promieniowanie ultrafioletowe. Zadrukowany materiał wychodzi z drukarki całkowicie suchy i może być bez zbędnej zwłoki przekazywany do kolejnych etapów produkcji lub skierowany bezpośrednio do odbiorcy końcowego.

Technologia lateksowa HP to nie tylko wysoka jakość wydruków, ale także mnogość zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków, które możliwe są dzięki ekologiczności tej technologii.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się zastosowania w branży aranżacji wnętrz, gdyż wydruki są ekologiczne i mogą być umieszczane w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi – są bezwonne i nie emitują szkodliwych związków chemicznych.

HP Latex to także bardziej satysfakcjonująca i przyjemna praca operatorów maszyn, gdyż podczas drukowania, w przeciwieństwie do solwnetu, nie są emitowane żadne trujące substancje. Dzięki temu praca z urządzeniem jest przyjemna a pomieszczenia nie wymagają skomplikowanych i kosztownych systemów wentylacji.

Ekologiczność potwierdzona licznymi certyfikatami

Recykling

Urządzenia

Tusze i wkłady

Media

Wydruki

Eco-certyfikaty

Przegląd wybranych certyfikatów

GREENGUARD Children & School (znany także jako GREENGUARD Gold) – Certyfikat wydawany przez GREENGUARD Environmental Institute zajmujący się certyfikowaniem jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Niniejszy certyfikat potwierdza, że stosowana technologia HP Latex nie wpływa negatywnie na kondycję powietrza i może być z powodzeniem stosowana w takich miejscach jak szkoły, placówki służby zdrowia czy restauracje. Więcej informacji na greenguard.org.

Program HP Planet Partners gwarantuje że żadne wkłady drukujące tej firmy nigdy nie trafią na wysypisko śmieci ani nie będą poddawane procesowi ponownego użycia. Program jest bezkosztowy – zwrot jest opłacony w całości przez HP a zasoby potrzebne do recyklingu dostępne są poprzez wygodny w obsłudz
e system online. Więcej informacji dostępne jest na stronie www.integart.com.pl.

FSC – Forest Stewardship Council (Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych systemów certyfikacji lasów i produktów celulozowych. Promowane są metody zrównoważonej gospodarki na całym świecie, które są ekologiczne oraz ekonomicznie i społecznie uzasadnione. Oficjalna strona internetowa FSC.org.

Znany i wiarygodny znak bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych Oeko-Tex. Użytkownicy tak certyfikowanych tkanin mogą być pewni, że są one wolne od substancji chemicznych występujących w stężeniu mającym negatywny wpływ na zdrowie ludzkie. Szczegółowe informacje na www.oeko-tex.com.

Sustainable Green Printing (SGP) – niezależna jednostka certyfikująca branży drukarskiej działająca od 2008 roku. Promuje druk ekologiczny. Strona oficjalna www.sgppartnership.org.

Atramenty wyprodukowane zgodnie ze standardami Nordic Ecolabel (znanym też jako Nordic Swan) spełniają rygorystyczne wymagania dla komercyjnego zarządzania środowiskiem. Arkusz oceny obejmuje rodzaj komponentów wraz z ilością energii wykorzystywanej podczas produkcji, zużycie wody, zarządzanie odpadami, udział komponentów posiadających certyfikaty oraz możliwości recyklingu produktów. Więcej informacji tutaj.

Porównanie konkurujących technologii atramentów

Dane zamieszczone w poniższej tabeli porównują technologię tuszy HP Latex względem pozostałych konkurujących technologii (stan na 2013 rok). Dane bazują głównie na analizach opublikowanych w MSDS/SDS24 i tam gdzie było to niezbędne, zostały wzbogacone o własne analizy i oceny firmy HP. Niektóre cechy produktów mogą się różnić w zależności od produktu i różnic w składzie atramentów przeznaczonych dla poszczególnych linii drukarek.

Streszczenie:
W porównaniu do innych popularnych technologii druku atramentowego używanego w komercyjnym druku wielkoformatowym, bazujący na wodzie tusz HP Latex jest najbardziej prozdrowotny: zarówno podczas drukowania jak i na etapie eksploatacji gotowego wydruku oraz recyklingu zużytych materiałów eksploatacyjnych. Atramenty HP Latex spełniają szereg rygorystycznych kryteriów zdrowotnych, wymaganych do uzyskania certyfikatów UL ECOLOGO i GREENGUARD GOLD.

Cecha Atrament HP Latex Atrament UV Atrament Twardy Solwnet „Ecosolvent” atrament-1 „Ecosolvent” atrament-2
Zapach podczas druku bezzapachowy lekki odór odór solwentu niewielki odór niewielki odór
Wymagania dot. wentylacji brak brak dla tego typu atramentu Wymagana dla tego typu atramentu brak brak
Płyny czyszczące: etykiety zagrożeń dla zdrowia Tylko ostrzeżenie: kontakt ze skórą lub oczami może skutkować podrażnieniem. Brak oznaczenia „R” Xi; R36/R38 drażniący dla oczu i skóry Xn; Xi; R36/R66/R67 drażniący dla oczu i skóry. Powtarzające się narażenie może być przyczyną suchości skóry lub jej pękania. Opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Może być szkodliwy w przypadku połknięcia. Podrażnia skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Czyszczenie wkładu, zestaw do czyszczenia: Skóra poparzenia / podrażnienia; kategoria zagrożenia 2
Wpływ tuszu na zdrowie – etykiety zagrożeń – ogólne obchodzenie Ostrzegawczy – tylko stwierdzenie: Kontakt ze skórą i oczami może skutkować podrażnieniem. Brak oznaczenia „R”. Xi; R36/R38 drażniący dla oczu, układu oddechowego i skóry. Xi; R36 Drażniące dla oczu R36. Xn jest szkodliwy jeśli jest wdychany lub ulegnie połknięciu. Może być szkodliwy w przypadku połknięcia. Podrażnia skórę, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może upośledzać płodność lub nienarodzone dziecko. Uszkodzenia / podrażnienia skóry. Kategoria 2. CA Prop 65: toluen 108 – 88 – 3 <0.03% masy własnej materii organicznej
Palność / zapalność FP > 93.3C Biały FP > 90C, inne >95C R10 palny FP > 71C atramenty > 74.4C, zestawy do czyszczenia > 70C
Związki chemiczne HAP (atramenty i płyny do konserwacji) brak w odniesieniu do EPA Method 311 Stwierdzenie „atramenty UV nie zawierają substancji HAP” Typowy tusz zwykle zawiera substancje HAP Typowy tusz zwykle zawiera substancje HAP B, C, M, Y, wkład czyszczący, zestaw do czyszczenia atramentu: Sekcja 15 listy 112-36-7 oraz 1002-67-1 jako CAA 112 HAP
Substancje VOC – zabiegi przygotowawcze i wykończeniowe 231 g/L–294g/L stwierdzenie „brak VOC” Najczęściej powyżej 800 g/L dla tej kategorii atramentów C, M, Y, K, Lc, Lm: 920 g/L, Biały: 800 g/L., Srebrny: 930 g/L Najczęściej powyżej 800 g/L dla tej kategorii atramentów.
VOC: płyny konserwacyjne 241 g/L 60 – 100% is 2 – (2 – ethoxyethoxy)ethyl acetate (112 – 15 – 2) Najczęściej powyżej 800 g/L dla tej kategorii drukarki Płyn czyszczący > 940 g/L Najczęściej powyżej 800 g/L dla tej kategorii drukarki
Etykiety profilu odpadowego – tusze brak R52/53 szkodliwy dla organizmów wodnych, mogą powodować długo terminowe niekorzystne skutki w środowisku wodnym Typowe etykiety zagrożeń wymagane dla tej kategorii atramentu Brak informacji zawartość miedzi <3,400 ppm
GREENGUARD GOLD Tak Tak Nie Tak Nie
UL ECOLOGO® Tak Nie Nie Nie Nie
Recykling materiałów eksploatacyjnych Tak Nie Nie Brak informacji Nie

Legenda: kolory pól zawartych w tabeli odzwierciedlają wpływ czynników dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska:

najbardziej pozytywny

umiarkowanie pozytywny

najmniej pozytywny

Ranking przeprowadzony przez HP R&D. Treść pól oznaczona ukośnym drukiem została określona na bazie własnych analiz firmy HP.